TriCity Trail

Trójmiejski Park Krajobrazowy, 08.07.2018

Regulamin - Półmaraton

REGULAMIN TriCity Trail 2017 - Półmaraton

 1. Cele imprezy
  • Promocja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Polsce i na świecie
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna
 2. Organizator
  Stowarzyszenie Sport dla Każdego
  ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec
  tel.: 513 083 555
  e-mail: kontakt@citytrail.pl
 3. Termin i dystans:
  TriCity Trail odbędzie się w dniu 9 lipca 2017 roku.
  Dystans biegu to: 21km.
 4. Miejsce:
  Baza/Biuro zawodów w sobotę (oraz darmowe noclegi dla zawodników, którzy zadeklarują chęć skorzystania z takiego noclegu podczas zgłoszenia):
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo
  • Start: ul. Zamkowa w okolicy Parku Miejskiego im. Majkowskiego w Wejherowie
  • Godzina startu: 09:00
  • Meta: Park Miejski im. Majkowskiego w Wejherowie
 5. Biuro zawodów:
  Biuro zawodów będzie funkcjonować w następujący sposób:
  • w sobotę, 8 lipca w godz. 14:00-20:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego 344
  • w niedzielę, 9 lipca, w godz. 7:00-8:15 w Parku Miejskim im. Majkowskiego w Wejherowie, okolice mety biegu (amfiteatr, w pobliżu ul. Wybickiego)
 6. Trasa:
  • Trasa biegu prowadzi szlakami turystycznymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
  • W kilku miejscach szlak (i trasa również) – wkracza na teren zurbanizowany. Uczestnicy mają w takich sytuacjach obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego. W przypadku łamania tych zasad wobec zawodników będą stosowane kary czasowe
  • Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zmiany szlaku
  • Dokładny przebieg i profil trasy znajduje się w zakładce: TRASA
  • Pierwsze kilometry trasy prowadzą drogami asfaltowymi na terenie Wejherowa
  • Po ok. 2,2km trasa wkracza na teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
  • Dystans: 21km
  • Przewyższenia: +280/-280
  • Limit czasu na ukończenie zawodów: 3,5 godziny
 7. Punkty odżywcze i kontrolne:
  • Punkt odżywczy będzie zarówno punktam kontrolnym
  • Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi
  • W przypadku nie zastosowania się do poleceń obsługi zawodnik w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika
  Lista punktów:
  • Bufet – ok. 12km – woda, napój izotoniczny, limit czasu: 02:00
  • W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (wysoka temperatura) – istnieje możliwość stworzenia dodatkowych punktów z wodą
  • pominięcie punktu kontrolnego będzie skutkowało karą czasową lub dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).
 8. Depozyt:
  • Depozyt będzie znajdował się w okolicy mety biegu w Parku im. Majkowskiego.
 9. Warunki uczestnictwa:
  • Uczestnikiem biegów TriCity Trail może zostać każda osoba która do dnia 9 lipca 2017 roku ukończy 18 lat
  • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu (także na dystansie 80 kilometrów)
  • Wszyscy zawodnicy, muszą zostać osobiście zweryfikowani w Biurze Zawodów
  • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia
  • Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów obowiązujących w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
 10. Zgłoszenia:
  • Zgłoszeń można dokonywać od 1 lutego 2017 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.tricitytrail.pl
  • Organizator ustala limit zgłoszeń na dystansie półmaratonu na 600 zawodników
  • Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 8 lipca 2017 w godzinach od 14:00 do 20:00 oraz w dniu 9 lipca 2017 w godz. 7:00-8:15 (Park Miejski im. Majkowskiego w Wejherowie, okolice ul. Wybickiego)
  • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniała formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową
 11. Opłata startowa:
  • 50zł do dnia 31 maja 2017 roku
  • 65zł do dnia 2 lipca 2017 roku
  • 80zł od dnia 3 lipca 2017 roku.
  Ogólne informacje:
  • Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym
  • Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc
  • Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika do dnia 30 czerwca 2017 roku
  • Opłata startowa nie podlega zwrotowi
  • Skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego
  • W przypadku odwołania zawodów z winy organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego
  • W trakcie dokonywania elektronicznego zgłoszenia na zawody możliwe jest zamówienie:
   • okolicznościowej koszulki technicznej Salomona, w przypadku wyboru koszulki zostanie do opłaty startowej doliczony dodatkowy koszt: 59zł
   • okolicznościowych rękawków marki Halfworn, w przypadku wyboru rękawków zostanie do opłaty startowej doliczony dodatkowy koszt: 39zł (możliwość zamówienia do 11.06.2017!)
   • nie będzie możliwości nabycia koszulki oraz rękawków w późniejszym terminie
  W ramach wpisowego organizator zapewnia:
  • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy
  • okolicznościową chustę wielofunkcyjną
  • koszulkę okolicznościową (za dodatkową opłatą: 59zł)
  • okolicznościowe rękawki (za dodatkową opłatą: 39zł, możliwość zamówienia do 11.06.2017!)
  • dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w zawodach
  • numery startowe
  • napoje na trasie biegu
  • posiłek regeneracyjny po zawodach 
  • zabezpieczenie medyczne
  • obsługę sędziowską
  • statuetki oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych
  • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg
  • inne świadczenia w miarę możliwości organizatora
 12. Klasyfikacje:
  • OPEN kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie 5 najlepszych zawodników oraz 5 najlepszych zawodniczek
  • Kategorie wiekowe: K1 (18-29 lat), M1 (18-29 lat), K2 (30-39), M2 (30-39 lat), K3 (40-49 lat), M3 (40-49 lat), K4 (50 lat i starsze), M4 (50 lat i starsi) - w kat. wiekowych nagradzani będą zawodnicy z miejsc: 1-3
  • Klasyfikacje nie dublują się, osoby nagradzane w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategorii wiekowej
 13. Nagrody:
  • W klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: statuetki oraz nagrody rzeczowe
  • Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone
 14. Wyposażenie obowiązkowe:
  Na dystansie Półmaratonu zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:
  • Numer startowy
  • Chip do pomiaru czasu
 15. Postanowienia końcowe:
  • ze względów bezpieczeństwa organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody
  • Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała oraz muszą poruszać się w koszulce
  • Zawodnicy ubezpieczają się od NW we własnym zakresie
  • Zawodnik startując w TriCity Trail wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji TriCity Trail, oraz przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów
  • Organizator zapewnia bezpłatne noclegi
  • Organizatorzy TriCity Trail zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom biegów TriCity Trail
Partnerzy główni
Patroni medialni