TriCity Trail

Trójmiejski Park Krajobrazowy, 08.07.2018

Regulamin - Junior

REGULAMIN TriCity Trail Junior 2017

 1. Opłata startowa:
  • 10zł
 2. Kategorie i dystans:
  • D0 – do 5 lat (2017 - 2012) – dystans ok. 300 m
  • D1 – 6 – 7 lat (2011 - 2010) – dystans ok. 300 m
  • D2 – 8 – 9 lat (2009 - 2008) – dystans ok. 600 m
  • D3 – 10 – 11 lat (2007 - 2006) – dystans ok. 1 km
  • D4 – 12 – 14 lat (2005 - 2003) – dystans ok. 2 km
  • D5 – 15 – 18 lat (2002 - 1999) – dystans ok. 2 km
  • dystans biegów jest orientacyjny i może ulegać zmianie
 3. Termin:
  Biegi odbywają się po starcie TriCity Trail Półmaraton, według harmonogramu:
  • 09:10 – start biegów kat. D0 i D1
  • 09:25 – start biegów kat. D2
  • 09:35 – start biegów kat. D3, D4 i D5
 4. Zgłoszenia:
  Zgłoszeń można dokonywać:
  • od 1 czerwca 2017 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.tricitytrail.pl
  • 8 lipca w biurze zawodów w godz. 14:00-20:00
  • 9 lipca w biurze zawodów w Parku Miejskim im. Majkowskiego w Wejherowie (okolice ul. Wybickiego) od godziny 07:00
  • zgłoszenie lub odbiór pakietu startowego dla osób zgłoszonych przez internet musi nastąpić najpóźniej 15 minut przed startem biegu danej kategorii
  • przy zgłoszeniu obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego
  • odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu
  • dzieci które pobiegną w biegu kategorii młodszej niż regulaminowa dla ich daty urodzenia zostaną sklasyfikowane jako PK, będą mieć możliwość zdobycia pamiątkowego medalu, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej
 5. Nagrody:
  • w kategoriach wiekowych: D0 oraz D1 - nie będą wyłaniani zwycięzcy i wszyscy otrzymają taką samą nagrodę: pamiątkowy medal i słodki upominek
  • w kategoriach wiekowych D2, D3, D4, D5 zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz statuetki za miejsca 1 – 3
  • wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal
 6. Postanowienia końcowe:
  • w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje regulamin TriCity Trail Półmaraton
Partnerzy główni
Patroni medialni