TriCity Trail

Trójmiejski Park Krajobrazowy, 12.07.2020

Regulamin - Ultra, Maraton+, Półmaraton

REGULAMIN TriCity Trail 2020

 1. Cele imprezy:
  1. Promocja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Polsce i na świecie.
  2. Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna.
 2. Organizator:
  1. Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 79 10.
  2. Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting, ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 191 64 84.
 3. Termin i dystans:
  1. TriCity Trail odbędzie się w dniu 12 lipca 2020 roku.
  2. Dystanse biegu:
   • 80km+;
   • Maraton+;
   • Półmaraton.
 4. Miejsce:
  1. Baza/Biuro Zawodów w sobotę 11 lipca 2020 r. (oraz noclegi dla zawodników, którzy deklarują chęć skorzystania z takiego noclegu podczas zgłoszenia) znajduje się w: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo.
  2. Start biegu:
   • 80km – znajdować się będzie przy wejściu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ulicy Harfowej (okolice węzła „Gdańsk Lotnisko” – na obwodnicy Trójmiasta (droga S6);
   • 47km – znajdować się będzie przy wejściu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ulicy Apollina (okolice węzła „Gdynia Chwarzno” – na obwodnicy Trójmiasta (droga S6);
   • 21km – znajdować się będzie przy wejściu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w okolicy parkingu cmentarnego znajdującego się przy ul. Roszczynialskiego 77 w Wejherowie.
  3. Godziny startu:
   • 80km - 04:30;
   • 47km – 07:30;
   • 21km – 09:00.
  4. Meta: Park Miejski im. Majkowskiego w Wejherowie.
 5. Biuro Zawodów:
  Biuro Zawodów będzie funkcjonować w następujący sposób:
  1. Dla wszystkich dystansów: w sobotę, 11 lipca w godz. 14:00-20:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego 344 w Wejherowie.
  2. Dodatkowo dla dystansu 21km: w niedzielę, 12 lipca w godz. 07:00-08:15 w Parku Miejskim im. Majkowskiego w Wejherowie, okolice METY biegu (amfiteatr, w pobliżu ul. Wybickiego).
 6. Trasa i dystans:
  1. Trasa biegu prowadzi szlakami turystycznymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
  2. W kilku miejscach szlak (i trasa również) – wkracza na teren zurbanizowany. Uczestnicy mają w takich sytuacjach obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego. W przypadku łamania tych zasad wobec zawodników będą stosowane kary czasowe.
  3. Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zmiany szlaku, dokładny przebieg i profil trasy znajduje się w zakładce: TRASA.
  4. Trasa wymagająca – zawierająca znaczne przewyższenia – szczególnie jak na północną część Polski.
  5. 80km+:
   • Dystans: ok. 83 km;
   • Przewyższenia: +1700/-1800;
   • Limit czasu na ukończenie zawodów: 13 godzin.
  6. Maraton+:
   • Dystans: ok. 49 km;
   • Przewyższenia: +1000/-1100;
   • Limit czasu na ukończenie zawodów: 7,5 godziny.
  7. Półmaraton:
   • Dystans: ok. 21,3 km;
   • Przewyższenia: +350/-350;
   • Limit czasu na ukończenie zawodów: 3,5 godziny.
 7. Punkty odżywcze i kontrolne:
  1. Punkty odżywcze będą zarówno punktami kontrolnymi i zawodnicy, którzy nie pojawią się na nich w określonym czasie nie będą mogli kontynuować biegu.
  2. Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.
  3. Zawodnik, który nie zastosuje się do poleceń obsługi w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a Organizator przestaje ponosić za niego odpowiedzialność.
  4. Lista punktów:
   • Bufet 1 – ok. 19km dystansu 80km+ – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu 80km+: 3h00min;
   • Bufet 2 – ok. 35km dystansu 80km+ / start Maratonu+ – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu 80km+: 5h45min;
   • Bufet 3 – ok. 55km dystansu 80km+ / 20km dystansu Maraton+ – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu 80km+: 8h30min, limit czasu Maratonu+: 2h45min;
   • Bufet 4 – ok. 72km dystansu 80km+ / 37km dystansu Maraton+ / 12km Półmaratonu – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu 80km+: 12h00min, limit czasu Maratonu+: 5h15min, limit czasu Półmaratonu: 2h00min;
   • Dla dystansów 80km+ oraz Maraton+ na bufetach organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
   • Na trasie mogą zostać wyznaczone dodatkowe punkty kontrolne, w których sędziowie będą spisywali numery startowe zawodników;
   • Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało karą czasową lub dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).
 8. Depozyt:
  1. Na starcie biegów 80km+ oraz Maraton+ będzie dostępny depozyt („Depozyt I”) dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
  2. Rzeczy pozostawione na starcie biegu („Depozyt I”) będzie można odebrać na mecie biegu (Amfiteatr w Wejherowie).
  3. Osoby nocujące w szkole (w Wejherowie) będą mogły pozostawić swoje rzeczy w depozycie znajdującym się w szkole („Depozyt II”). Rzeczy pozostawione w szkole muszą być odebrane w szkole, nie będą przetransportowane na metę biegu.
  4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o każdorazowy osobisty kontakt z Organizatorem.
 9. Warunki uczestnictwa:
  1. Uczestnikiem biegów TriCity Trail może zostać każda osoba która do dnia 12 lipca 2020 roku ukończy:
   • 18 lat – dla dystansów 80km+ oraz Maraton+;
   • 16 lat – dla dystansu Półmaratonu.
  2. Zawodnikiem jest osoba, która spełni warunek z punktu powyższego oraz zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U.2019.1468 t.j. z dnia 2019.08.06).
  3. Wszyscy zawodnicy, muszą zostać osobiście zweryfikowani w Biurze Zawodów.
  4. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.
  5. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów obowiązujących w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
 10. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszeń można dokonywać od 5 grudnia 2019 r. do 5 lipca 2020 r. przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora: www.tricitytrail.pl. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu biegu w Biurze Zawodów (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
  2. Organizator ustala limit zgłoszeń:
   • na dystansie 80km+: 250 zawodników;
   • na dystansie Maraton+: 250 zawodników;
   • na dystansie Półmaratonu: 600 zawodników.
  3. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w Biurze Zawodów w dniach 11-12 lipca 2020 r.
  4. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
 11. Opłata startowa:
  1. Ogólne informacje:
   • opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym;
   • opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc;
   • od dnia 1 marca do dnia 30 czerwca istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika lub zmiany wybranego dystansu. Zmiana na dystans dłuższy będzie wymagała dopłaty zgodnie z obowiązującą aktualnie opłatą startową;;
   • opłata startowa nie podlega zwrotowi;
   • skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego;
   • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.
  2. 80km+:
   • 109,99 zł do dnia 31 marca 2020 roku;
   • 139,99 zł do dnia 30 czerwca 2020 roku;
   • 179,99 zł od dnia 1 lipca 2020 roku.
  3. Maraton+:
   • 99,99 zł do dnia 31 marca 2020 roku;
   • 129,99 zł do dnia 30 czerwca 2020 roku;
   • 169,99 zł od dnia 1 lipca 2020 roku.
  4. Półmaraton:
   • 49,99 zł do dnia 31 maja 2020 roku;
   • 64,99 zł do dnia 30 czerwca 2020 roku;
   • 79,99 zł od dnia 1 lipca 2020 roku.
  5. Pakiet charytatywny:
   • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o 30zł;
   • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT – 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Hospicjum Pomorze Dzieciom (Aleja Józefa Hallera 140, 80-416 Gdańsk, NIP 583 317 07 34);
   • numer startowy osoby, która wybierze pakiet charytatywny zostanie oznaczony logotypem Hospicjum Pomorze Dzieciom.
  6. Zwolnienia z opłaty i zniżki:
   • zawodnicy legitymujący się określonymi wskaźnikami ITRA mają możliwość skorzystania z obniżonej opłaty startowej lub całkowitego zwolnienia z opłaty startowej;
   • wskaźniki dające możliwość zwolnienia z opłaty startowej:
    • dla mężczyzn - liczba punktów równa lub wyższa: 730;
    • dla Kobiet – liczba punktów równa lub wyższa: 610;
   • wskaźniki dające możliwość skorzystania z 50% rabatu na opłatę startową:
    • dla mężczyzn – liczba punktów między 700, a 729;
    • dla kobiet – liczba punktów między 580, a 609;
   • aby skorzystać z powyższej możliwości należy do dnia 31 stycznia 2020 skontaktować się mailowo z Organizatorem: piotr.betkowski@citytrail.pl;
   • decydujący o zakwalifikowaniu do danej grupy jest wskaźnik „general” w dniu zgłoszenia chęci startu. 
 12. Świadczenia organizatora:
  1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia dla wszystkich dystansów:
   • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
   • transport z Bazy Zawodów w Wejherowie na miejsce startu biegu - za dodatkową opłatą "rezerwacyjną": 5zł;
   • miejsce noclegowe w bazie zawodów (w sali sportowej lub klasie lekcyjnej) w dniach od 11 do 13 lipca 2020 - za dodatkową opłatą "rezerwacyjną" w kwocie: 10zł (obowiązuje limit 100 miejsc);
   • okolicznościową chustę wielofunkcyjną;
   • dostęp do węzłów sanitarnych przed i po zawodach;
   • numery startowe;
   • napoje i wyżywienie na trasie biegu;
   • posiłek regeneracyjny po zawodach (dla dystansu 80km+ i Maraton+ będzie to ciepły posiłek);
   • zabezpieczenie medyczne;
   • obsługę sędziowską;
   • statuetki oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych;
   • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.
  2. Organizator zapewnia dodatkowo dla dystansów 80km+ oraz Maraton+:
   • mapę biegu.
 13. Klasyfikacje:
  1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie 5 najlepszych zawodniczek oraz 5 najlepszych zawodników.
  2. Kategorie wiekowe 80km+ oraz Maraton+: K1 (18-39 lat), M1 (18-39 lat), K2 (40 lat i starsze) M2 (40 lat i starsi) – w kat. wiekowych nagradzani będą zawodnicy z miejsc: 1-3.
  3. Kategorie wiekowe Półmaraton: K1 (16-29 lat), M1 (16-29 lat), K2 (30-39 lat) M2 (30-39 lat), K3 (40-49 lat), M3 (40-49 lat), K4 (50 lat i starsze), M4 (50 lat i starsi) – w kat. wiekowych nagradzani będą zawodnicy z miejsc: 1-3.
  4. Klasyfikacje nie dublują się, osoby nagradzane w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategorii wiekowej.
 14. Nagrody:
  1. W klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nagrodami będą: statuetki oraz nagrody rzeczowe.
  2. Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.
 15. Wyposażenie obowiązkowe:
  1. Na dystansach 80km+ oraz Maraton+ zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:
   • pojemniki/pojemnik (bidony lub bukłak) mieszczący min. 1 litr płynów;
   • kubek wielorazowy (jeśli zawodnik nie posiada bidonów, z których może się napić na punktach odżywczych), Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
   • działający telefon komórkowy;
   • folię NRC;
   • mapę z trasą biegu (każdy z zawodników otrzymuje ją w pakiecie startowym);
   • numer startowy;
   • chip do pomiaru czasu.
  2. Na dystansie Półmaratonu zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:
   • numer startowy;
   • chip do pomiaru czasu.
 16. Ochrona wizerunku i danych osobowych:
  1. Dane osobowe uczestników biegów TriCIty Trail będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegach TriCity Trail obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
  3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji cyklu biegów  i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  7. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie ontour.citytrail.pl w zakładce „polityka prywatności”.
 17. Postanowienia końcowe:
  1. Ze względów bezpieczeństwa Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
  2. Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała.
  3. Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
  4. Organizator TriCity Trail zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów.
  5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom biegów TriCity Trail.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz

Partnerzy główni
Patroni medialni