TriCity Trail

Trójmiejski Park Krajobrazowy, 7.07.2019

Regulamin - Ultra, Maraton+, Półmaraton

REGULAMIN TriCity Trail 2019

 1. Cele imprezy:
  • Promocja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Polsce i na świecie;
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna.
 2. Organizator:
  Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec
  e-mail: kontakt@citytrail.pl

 3. Termin i dystans:
  • TriCity Trail odbędzie się w dniu 7 lipca 2019 roku;
  • Dystanse biegu:
   • 80km+;
   • Maraton+;
   • Półmaraton.
 4. Miejsce:
  • Baza/Biuro zawodów w sobotę (oraz noclegi dla zawodników, którzy zadeklarują chęć skorzystania z takiego noclegu podczas zgłoszenia): Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
  • Start biegu:
   • 80km – znajdować się będzie przy wejściu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ulicy Harfowej (okolice węzła „Gdańsk Lotnisko” – na obwodnicy Trójmiasta (droga S6);
   • 47km – znajdować się będzie przy wejściu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ulicy Apollina (okolice węzła „Gdynia Chwarzno” – na obwodnicy Trójmiasta (droga S6);
   • 21km – znajdować się będzie przy ul. Zamkowej w okolicy Parku Miejskiego im. Majkowskiego
    w Wejherowie.
  • Godzina startu:
   • 80km - 04:30;
   • 47km – 07:30;
   • 21km – 09:00.
  • Meta: Park Miejski im. Majkowskiego w Wejherowie.
 5. Biuro zawodów:
  Biuro zawodów będzie funkcjonować w następujący sposób:
  • Dla wszystkich dystansów: w sobotę, 6 lipca w godz. 14:00-20:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
   nr 4, ul. Sobieskiego 344;
  • Dodatkowo dla dystansu 21km: w niedzielę, 8 lipca w godz. 07:00-08:15 w Parku Miejskim
   Majkowskiego w Wejherowie, okolice mety biegu (amfiteatr, w pobliżu ul. Wybickiego).
 6. Trasa i dystans:
  • Trasa biegu prowadzi szlakami turystycznymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego;
  • W kilku miejscach szlak (i trasa również) – wkracza na teren zurbanizowany. Uczestnicy mają w takich sytuacjach obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego. W przypadku łamania tych zasad wobec zawodników będą stosowane kary czasowe;
  • Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zmiany szlaku, dokładny przebieg i profil trasy znajduje się w zakładce: TRASA;
  • Trasa wymagająca – zawierająca znaczne przewyższenia – szczególnie jak na północną część Polski;
  • 80km:
   • Dokładny dystans: ok. 81,5km;
   • Przewyższenia: +1700/-1800;
   • Limit czasu na ukończenie zawodów: 13 godzin.
  • Maraton+:
   • Dokładny dystans: ok. 47,5km;
   • Przewyższenia: +1000/-1100;
   • Limit czasu na ukończenie zawodów: 7,5 godziny.
  • Półmaraton:
   • Dokładny dystans: ok. 21km;
   • Przewyższenia: +320/-320;
   • Limit czasu na ukończenie zawodów: 3,5 godziny.
 7. Punkty odżywcze i kontrolne:
  • Punkty odżywcze będą zarówno punktami kontrolnymi i zawodnicy, którzy nie pojawią się na nich
   w określonym czasie nie będą mogli kontynuować biegu;
  • Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi;
  • W przypadku nie zastosowania się do poleceń obsługi, zawodnik, w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej, może zostać obciążony jej kosztami, a organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika;
  • Lista punktów:
   • Bufet 1 – ok. 19km dystansu 80km+ – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu 80km+: 3h00min;
   • Bufet 2 – ok. 35km dystansu 80km+ / start Maratonu+ – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu 80km+: 5h45min;
   • Bufet 3 – ok. 55km dystansu 80km+ / 20km dystansu Maraton+ – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu 80km+: 8h30min, limit czasu Maratonu+: 2h45min;
   • Bufet 4 – ok. 72km dystansu 80km+ / 37km dystansu Maraton+ / 12km Półmaratonu – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu 80km+: 12h00min, limit czasu Maratonu+: 5h15min, limit czasu Półmaratonu: 2h00min;
   • Dla dystansów 80km+ oraz Maraton+ na bufetach organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
   • Na trasie mogą zostać wyznaczone dodatkowe punkty kontrolne, w których sędziowie będą spisywali numery startowe zawodników;
   • Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało karą czasową lub dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).
 8. Depozyt:
  • Na starcie biegów będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy.
 9. Warunki uczestnictwa:
  • Uczestnikiem biegów TriCity Trail może zostać każda osoba która do dnia 7 lipca 2019 roku ukończy:
   • 18 lat – dla dystansów 80km+ oraz Maraton+;
   • 16 lat – dla dystansu Półmaratonu.
  • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu (także na dystansie ultra);
  • Wszyscy zawodnicy, muszą zostać osobiście zweryfikowani w Biurze Zawodów;
  • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia;
  • Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów obowiązujących
   w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
 10. Zgłoszenia:
  • Zgłoszeń można dokonywać od grudnia 2018 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego
   na stronie internetowej organizatora: www.tricitytrail.pl;
  • Organizator ustala limit zgłoszeń:
   • na dystansie 80km+: na 250 zawodników;
   • na dystansie Maraton+: na 250 zawodników;
   • na dystansie Półmaratonu: na 600 zawodników.
  • Weryfikacja zawodników odbywać się będzie w biurze zawodów w dniach 6-7 lipca 2019;
  • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
 11. Opłata startowa:
  • 80km+:
   • 110zł do dnia 31 marca 2019 roku;
   • 140zł do dnia 30 czerwca 2019 roku;
   • 180zł od dnia 1 lipca 2019 roku.
  • Maraton+:
   • 100zł do dnia 31 marca 2019 roku;
   • 130zł do dnia 30 czerwca 2019 roku;
   • 170zł od dnia 1 lipca 2019 roku.
  • Półmaraton:
   • 50zł do dnia 31 maja 2019 roku;
   • 65zł do dnia 30 czerwca 2019 roku;
   • 80zł od dnia 1 lipca 2019 roku.
  • Pakiet charytatywny:
   • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o 30zł;
   • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT – 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Hospicjum Pomorze Dzieciom;
   • numer startowy osoby, która wybierze pakiet charytatywny zostanie oznaczony logotypem Hospicjum Pomorze Dzieciom.
  • Ogólne informacje:
   • Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym;
   • Opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc;
   • Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika do dnia 30 czerwca 2019 roku;
   • Opłata startowa nie podlega zwrotowi;
   • Skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego;
   • W przypadku odwołania zawodów z winy organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot wpisowego;
   • W trakcie dokonywania elektronicznego zgłoszenia na zawody możliwe jest zamówienie:
    • okolicznościowej koszulki technicznej marki Salomon, w przypadku wyboru koszulki zostanie do opłaty startowej doliczony dodatkowy koszt: 59zł;
    • nie będzie możliwości nabycia koszulki w późniejszym terminie.
 12. Świadczenia organizatora:
  • W ramach wpisowego organizator zapewnia dla wszystkich dystansów:
   • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
   • transport z bazy zawodów w Wejherowie (baza zawodów) na miejsce startu biegu - za dodatkową opłatą "rezerwacyjną": 5zł;
   • miejsce noclegowe w bazie zawodów (w sali sportowej lub klasie lekcyjnej) w dniach od 6 do 8 lipca 2019 - za dodatkową opłatą "rezerwacyjną" w kwocie: 5zł (obowiązuje limit 100 miejsc);
   • okolicznościową chustę wielofunkcyjną;
   • dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w zawodach;
   • numery startowe;
   • napoje i wyżywienie na trasie biegu;
   • posiłek regeneracyjny po zawodach (dla dystansu 80km+ i Maraton+ będzie to ciepły posiłek);
   • zabezpieczenie medyczne;
   • obsługę sędziowską;
   • statuetki oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych;
   • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg;
   • inne świadczenia w miarę możliwości organizatora.
  • W ramach wpisowego organizator zapewnia dodatkowo dla dystansów 80km+ oraz Maraton+:
   • mapę biegu.
 13. Klasyfikacje:
  • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie 5 najlepszych zawodniczek oraz 5 najlepszych zawodników;
  • Kategorie wiekowe 80km+ oraz Maraton+: K1 (18-39 lat), M1 (18-39 lat), K2 (40 lat i starsze) M2 (40 lat i starsi) – w kat. wiekowych nagradzani będą zawodnicy z miejsc: 1-3;
  • Kategorie wiekowe Półmaraton: K1 (18-29 lat), M1 (18-29 lat), K2 (30-39 lat) M2 (30-39 lat), K3 (40-49 lat), M3 (40-49 lat), K4 (50 lat i starsze), M4 (50 lat i starsi) – w kat. wiekowych nagradzani będą zawodnicy z miejsc: 1-3;
  • Klasyfikacje nie dublują się, osoby nagradzane w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategorii wiekowej.
 14. Nagrody:
  • W klasyfikacji generalnej oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: statuetki oraz nagrody rzeczowe;
  • Warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.
 15. Wyposażenie obowiązkowe:
  • Na dystansach 80km+ oraz Maraton+ zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:
   • pojemniki/pojemnik (bidony lub bukłak) mieszczący min. 1 litr płynów;
   • kubek wielorazowy (jeśli zawodnik nie posiada bidonów, z których może się napić na punktach odżywczych), organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
   • działający telefon komórkowy;
   • folię NRC;
   • mapę z trasą biegu (każdy z zawodników otrzymuje ją w pakiecie startowym);
   • numer startowy;
   • chip do pomiaru czasu.
  • Na dystansie Półmaratonuzawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:
   • numer startowy;
   • chip do pomiaru czasu.
 16. Ochrona danych osobowych:
  • Dane osobowe uczestników biegów TriCIty Trail będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych;
  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegach TriCity Trail obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje;
  • Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku w celu promocji cyklu biegów  i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów;
  • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora;
  • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znajduje się na stronie ontour.citytrail.pl w zakładce „polityka prywatności”.
 17. Postanowienia końcowe:
  • Ze względów bezpieczeństwa organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody;
  • Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała;
  • Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie;
  • Organizator TriCity Trail zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów;
  • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom biegów TriCity Trail.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz

Partnerzy główni
Patroni medialni