TriCity Trail

Trójmiejski Park Krajobrazowy, 09.07.2022

Regulamin dystansów: 80+, Maraton+, Półmaraton

REGULAMIN TriCity Trail 2022

 1. Organizatorzy:
  1. Fundacja Bieg Lwa, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 80 45.
  2. Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 79 10.
  3. Piotr Książkiewicz Sport & Event Consulting, ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 191 64 84.
 2. Patronat honorowy:
  1. Nadleśnictwo Gdańsk
 3. Charakterystyka ogólna:
  1. TriCity Trail 80+ ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu trailowego poprowadzonego ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Gdańsk, z krótkimi fragmentami miejskimi. Trasa jest dość łatwa technicznie, ale wymaga dobrego rozłożenia sił – na nieco 83 km do pokonania jest ponad 30 podejść i podbiegów, które łącznie dają +1705m/-1805m przewyższenia. Limit czasu na pokonanie dystansu to 15 godzin. Bieg odbędzie się 9 lipca 2022 roku. Start – w Gdańsku, o godz. 5:00. Meta – w Wejherowie. Maksymalna liczba zawodników: 250.
  2. TriCity Trail Maraton+ to bieg trailowy o charakterze indywidualnym, liniowym (po wyznaczonej trasie). Trasa została wyznaczona ścieżkami Trójmiejskiego parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Gdańsk (krótkie fragmenty prowadzą przez tereny zurbanizowane). Dystans to 49 km, a przewyższenia +1015m/-1115m. Trasa jest bardzo urozmaicona, choć technicznie dość łatwa. Limit czasu na pokonanie dystansu to 9 godzin. Bieg odbędzie się 9 lipca 2022 roku. Start – w Gdyni, o godz. 7:00. Meta – w Wejherowie. Maksymalna liczba zawodników: 250.
  3. TriCity Trail Półmaraton ma charakter indywidualnej rywalizacji, po wyznaczonej trasie, która została w całości poprowadzona ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Gdańsk. Na dystansie 21,4 km jest do pokonania +400m/-400m przewyższeń. Trasa nie wymaga górskiego przygotowania, ale jest typowo przełajowa. Limit czasu na pokonanie dystansu to 4 godziny. Bieg odbędzie się 9 lipca 2022 roku. Start i meta - w Wejherowie (start o godz. 9:00). Maksymalna liczba zawodników: 500.
 4. Cel zawodów:
  1. Propagowanie zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna, promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody.
  2. Promocja Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Polsce i na świecie.
  3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 5. Termin i miejsce zawodów:
  1. Data: 9 lipca 2022 roku.
  2. Harmonogram startów:
   • 80+ - 05:00;
   • Maraton+ – 07:00;
   • Półmaraton – 09:00.
  3. Miejsce: Trójmiejski Park Krajobrazowy, teren Nadleśnictwa Gdańsk.
  4. Baza zawodów: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo.
  5. Miejsca startu biegów:
   • 80+ – start znajdować się będzie przy wejściu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ulicy Harfowej (okolice węzła „Gdańsk Lotnisko” – na obwodnicy Trójmiasta (droga S6);
   • Maraton+ – start znajdować się będzie przy wejściu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ulicy Apollina (okolice węzła „Gdynia Chwarzno” – na obwodnicy Trójmiasta (droga S6);
   • Półmaraton – start znajdować się będzie przy wejściu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w okolicy parkingu cmentarnego znajdującego się przy ul. Roszczynialskiego 77 w Wejherowie.
  6. Miejsce mety biegów: Park Miejski im. Majkowskiego w Wejherowie.
 6. Trasa i dystans:
  1. Trasa biegu prowadzi szlakami turystycznymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
  2. W kilku miejscach szlak (i trasa również) – wkracza na teren zurbanizowany. Uczestnicy mają w takich sytuacjach obowiązek przestrzegania zasad ruchu drogowego. W przypadku łamania tych zasad wobec zawodników będą stosowane kary czasowe.
  3. Trasa będzie oznakowana na całym swoim przebiegu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zmiany szlaku, dokładny przebieg i profil trasy znajduje się w zakładce: TRASA.
  4. Trasa wymagająca – zawierająca znaczne przewyższenia (szczególnie jak na północną część Polski):
   • 80+:
    • dystans: 83,3 km;
    • przewyższenia: +1705/-1805;
    • limit czasu na ukończenie zawodów: 15 godzin.
   • Maraton+:
    • dystans: 49,1 km;
    • przewyższenia: +1015/-1115;
    • limit czasu na ukończenie zawodów: 9 godzin.
   • Półmaraton:
    • dystans: ok. 21,4 km;
    • przewyższenia: +400/-400;
    • limit czasu na ukończenie zawodów: 4 godziny.
 7. Biuro Zawodów:
  1. Piątek, 8 lipca - dla wszystkich dystansów:
   • lokalizacja: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
   • godziny otwarcia: 15:00-22:00;
   • w tym samym miejscu zostaną zorganizowane także noclegi dla zawodników.
  2. Sobota, 9 lipca - wyłącznie dla dystansu 21km:
   • lokalizacja: Park Miejski im. Majkowskiego w Wejherowie, okolice METY biegu (amfiteatr, w pobliżu ul. Wybickiego);
   • godziny otwarcia: 07:15-08:15.
 8. Zasady uczestnictwa:
  1. Uczestnikiem biegów TriCity Trail może zostać każda osoba która do dnia 9 lipca 2022 roku ukończy:
   • 18 lat – dla dystansów 80km+ oraz Maraton+;
   • 16 lat – dla dystansu Półmaratonu.
  2. Zawodnikiem jest osoba, która spełni warunek z punktu VIII.1 oraz zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U.2019.1468 t.j. z dnia 2019.08.06).
  3. Każdy z Uczestników w trakcie rejestracji (zarówno elektronicznej jak i w dniu biegu w biurze zawodów) ma obowiązek udzielić informacji na temat szczepienia przeciwko COVID-19. Udzielenie takiej informacji (niezależnie od tego czy odpowiedź jest pozytywna, czy negatywna) jest warunkiem koniecznym do udziału w zawodach.
  4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora oraz celów związanych z realizacją współpracy pomiędzy Organizatorem, a partnerami imprezy.
  5. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli tożsamości i daty urodzenia.
  6. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów obowiązujących w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
 9. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszeń można dokonywać od 30 grudnia 2021 do 3 lipca 2022 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie: www.zapisy.krokdonatury.pl. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w dniu biegu w Biurze Zawodów (pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).
  2. Organizator ustala limit zgłoszeń:
   • na dystansie 80+: 250 zawodników;
   • na dystansie Maraton+: 250 zawodników;
   • na dystansie Półmaratonu: 500 zawodników.
  3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową.
  4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 10. Opłata startowa:
  1. Ogólne informacje:
   • opłaty startowej należy dokonać poprzez płatności elektroniczne (dotpay.pl) dostępne w formularzu zgłoszeniowym w panelu: www.zapisy.krokdonatury.pl;
   • opłata nie jest ważna jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc;
   • od dnia 1 marca do dnia 30 czerwca istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika lub zmiany wybranego dystansu. Zmiana na dystans dłuższy będzie wymagała dopłaty zgodnie z obowiązującą aktualnie opłatą startową;
   • na życzenie uczestnika (zgłoszone w trakcie dokonywania zapisu w panelu elektronicznym) zostanie wystawiona faktura VAT.
  2. Zmiana terminu / odwołanie biegu:
   • w przypadku konieczności zmiany terminu biegu niezależnej od organizatora opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin lub bieg zastępczy zaproponowany przez organizatora;
   • w przypadku braku możliwości zorganizowania biegu w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane);
   • skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej;
   • w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.
  3. Wysokość opłaty startowej:
   • 80+:
    • 119,99 zł do dnia 31 stycznia 2022 roku;
    • 139,99 zł do dnia 31 marca 2022 roku;
    • 159,99 zł do dnia 30 czerwca 2022 roku;
    • 179,99 zł od dnia 1 lipca 2022 roku (także w biurze zawodów w dniu 8 lipca).
   • Maraton+:
    • 104,99 zł do dnia 31 stycznia 2022 roku;
    • 124,99 zł do dnia 31 marca 2022 roku;
    • 144,99 zł do dnia 30 czerwca 2022 roku;
    • 164,99 zł od dnia 1 lipca 2022 roku (także w biurze zawodów w dniu 8 lipca).
   • Półmaraton:
    • 49,99 zł do dnia 31 stycznia 2022 roku;
    • 59,99 zł do dnia 31 marca 2022 roku;
    • 69,99 zł do dnia 30 czerwca 2022 roku;
    • 84,99 zł od dnia 1 lipca 2022 roku (także w biurze zawodów w dniach 8-9 lipca).
  4. Pakiet charytatywny:
   • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o 30zł;
   • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT – 8%) zebrana w ramach ścieżki charytatywnej zapisów zostanie przekazana na rzecz Hospicjum Pomorze Dzieciom (Aleja Józefa Hallera 140, 80-416 Gdańsk, NIP 583 317 07 34);
   • numer startowy osoby, która wybierze pakiet charytatywny zostanie oznaczony logotypem Hospicjum Pomorze Dzieciom.
  5. Zwolnienia z opłaty i zniżki dla zawodników ELITY:
   • zawodnicy legitymujący się określonymi wskaźnikami ITRA mają możliwość skorzystania z obniżonej opłaty startowej lub całkowitego zwolnienia z opłaty startowej;
   • wskaźniki dające możliwość zwolnienia z opłaty startowej:
    • dla mężczyzn - liczba punktów równa lub wyższa: 730;
    • dla Kobiet – liczba punktów równa lub wyższa: 610;
   • wskaźniki dające możliwość skorzystania z 50% rabatu na opłatę startową:
    • dla mężczyzn – liczba punktów między 700, a 729;
    • dla kobiet – liczba punktów między 580, a 609;
   • zawodnicy spełniający powyższe kryteria mogą skorzystać z możliwości:
    • do dnia 31 maja 2022 - zwolnienia z opłaty startowej;
    • od dnia 1 czerwca 2022 - obniżenia opłaty startowej do wysokości pierwszego progu (119,99zł dla dystansu 80+, 104,99zł dla dystansu Maraton+ i 49,99 dla Półmaratonu);
    • aby skorzystać z powyższych możliwości należy skontaktować się mailowo z organizatorem: kontakt@krokdonatury.pl;
   • decydujący o zakwalifikowaniu do danej grupy jest wskaźnik „general” w dniu zgłoszenia chęci startu.
  6. Zwolnienia z opłaty i zniżki dla osób z poza ELITY biegu:
   • zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 65 lat. Zwolnieni z opłaty startowej zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy zgłoszą chęć startu mailowo (kontakt@krokdonatury.pl) do organizatora do 31 maja 2022 lub przed wypełnieniem limitu zgłoszeń (w zależności co nastąpi pierwsze).
  7. Zwrot opłaty startowej:
   • zwrot jest możliwy w sytuacjach, w których przyczyną braku możliwości udziału w zawodach są okoliczności niezależne od Uczestnika. Wysokość zwrotu będzie różna w zależności od terminu rezygnacji:
    • do 31 marca 2022 - zwrot w wysokości 75% wniesionej opłaty startowej;
    • do 31 maja 2022 - zwrot w wysokości 50% wniesionej opłaty startowej;
    • od 1 czerwca 2022 - brak możliwości uzyskania zwrotu opłaty startowej (natomiast zgodnie z pkt. X.1 do dnia 30 czerwca 2022 istnieje możliwość przepisania pakietu na innego zawodnika);
   • rezygnację z zawodów należy zgłosić mailowo na adres: kontakt@krokdonatury.pl;
   • podczas zwrotu opłaty startowej zwrócone zostaną także środki za opłacone w trakcie rejestracji dodatki (100% wpłaconej kwoty).
 11. Świadczenia organizatora:
  1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia dla wszystkich dystansów:
   • start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy;
   • dostęp do węzłów sanitarnych przed i po zawodach;
   • numery startowe;
   • napoje i wyżywienie na trasie biegu;
   • posiłek regeneracyjny po zawodach (dla dystansu 80+ i Maraton+ będzie to ciepły posiłek);
   • zabezpieczenie medyczne;
   • obsługę sędziowską;
   • medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.
  2. Ponadto każdy z zawodników, który wniesie opłatę startową ma możliwość nabyć w preferencyjnej cenie:
   • okolicznościową chustę wielofunkcyjną - 12 zł (cena poza pakietem startowym 24,99 zł);
   • papierową mapę trasy biegu - 8 zł (cena poza pakietem startowym 14,99 zł) - tylko dla dystansów 80+ i Maraton+;
   • transport z Bazy Zawodów w Wejherowie na miejsce startu biegu - 10zł - tylko dla dystansów 80+ i Maraton+;
   • miejsce noclegowe w bazie zawodów (w sali sportowej lub klasie lekcyjnej) w dniach od 8 do 10 lipca 2022 - 20 zł;
   • ciepły posiłek regeneracyjny po zawodach dla dystansu Półmaratonu - 12 zł.
  3. Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi.
 12. Punkty odżywcze i kontrolne:
  1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować go do sznurówki buta startowego. Na starcie, mecie oraz punktach kontrolnych znajdować się będą maty pomiarowe, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu potwierdzającego pojawienie się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację.
  2. Punkty odżywcze będą zarówno punktami kontrolnymi i zawodnicy, którzy nie pojawią się na nich w określonym czasie nie będą mogli kontynuować biegu.
  3. Zawodnicy, którzy osiągną punkty kontrolne po limicie czasowym nie zostaną sklasyfikowani w biegu, powinni przerwać bieg, zdjąć numer startowy i podporządkować się poleceniom obsługi.
  4. Zawodnik, który nie zastosuje się do poleceń obsługi w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a Organizator przestaje ponosić za niego odpowiedzialność.
  5. Punkty odżywcze:
   • bufet 1 – ok. 19km dystansu 80+ – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu 80+: 3h30min;
   • bufet 2 – ok. 35km dystansu 80+ (miejsce startu Maratonu+) – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu 80+: 6h30min;
   • bufet 3 – ok. 55km dystansu 80+ / 20km dystansu Maraton+ – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu 80+: 9h45min, limit czasu Maratonu+: 3h15min;
   • bufet 4 – ok. 72km dystansu 80+ / 37km dystansu Maraton+ / 12km Półmaratonu – woda, napój izotoniczny, słodycze, owoce, limit czasu 80+: 13h30min, limit czasu Maratonu+: 6h30min, limit czasu Półmaratonu: 2h30min;
   • dokładne zaopatrzenie punktów odżywczych zostanie podane w komunikacie technicznym przed biegiem;
   • na bufetach organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
   • punkty odżywcze będą także punktami pomiarowymi.
  6. Na trasie znajdą się dodatkowe punkty kontrolne na których obecność zostanie potwierdzona przez sędziego lub za pomocą perforatora (jak w biegach na orientację). Brak potwierdzenia zaliczenia punktu punktu może skutkować dyskwalifikacją .
  7. Pominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało karą czasową lub dyskwalifikacją (decyzja należy do sędziego głównego).
 13. Wyposażenie obowiązkowe:
  1. Na dystansach 80km+ oraz Maraton+ zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:
   • pojemniki/pojemnik (bidony lub bukłak) mieszczący min. 1 litr płynów;
   • kubek wielorazowy (jeśli zawodnik nie posiada bidonów, z których może się napić na punktach odżywczych), Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
   • działający telefon komórkowy;
   • folię NRC;
   • mapę z trasą biegu lub track GPS w zegarku / telefonie co do których zawodnik ma pewność co do czasu wytrzymałości baterii (urządzenie musi być włączone podczas weryfikacji wyposażenia obowiązkowego na mecie biegu);
   • numer startowy;
   • chip do pomiaru czasu.
  2. Na dystansie Półmaratonu zawodnicy mają obowiązek posiadać w trakcie biegu:
   • pojemnik (bidon lub bukłak) mieszący min. 0,15 litra płynów lub kubek wielorazowy z którego może się napić na punkcie odżywczym, Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych;
   • numer startowy;
   • chip do pomiaru czasu.
  3. Ostateczna lista wyposażenia obowiązkowego może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podana zostanie w komunikatach przedstartowych.
 14. Klasyfikacje i nagrody:
  1. Dystanse: 80+ oraz Maraton+:
   • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN nagradzanych będzie 6 najlepszych zawodniczek oraz 6 najlepszych zawodników.
  2. Półmaraton:
   • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – w klasyfikacji OPEN nagradzane będą 3 najlepsze zawodniczki oraz 3 najlepszych zawodników;
   • kategorie wiekowe (tylko Półmaraton): K20/M20 (16-29 lat), K30/M30 (30-39 lat), K40/M40 (40-49 lat), K50/M50 (50-59), K60/M60 (60 lat i starsze/starsi) – w kat. wiekowych nagradzani będą zawodnicy z miejsc: 1-3;
   • klasyfikacje nie dublują się, osoby nagradzane w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategorii wiekowej.
  3. Nagrody:
   • W klasyfikacji generalnej (wszystkie dystanse) oraz w kategoriach wiekowych (tylko dystans półmaratonu) nagrodami będą: statuetki oraz nagrody rzeczowe o łącznej wartości min. 10 tys. zł.;
   • warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w ceremonii dekoracji (osoby nagradzanej lub upoważnionej przez nagrodzoną) – w przypadku braku nagrodzonych zawodników nagrody przepadają i nie będą wręczone.
 15. Depozyt:
  1. Na starcie dystansu 80+ i Maratonu+ będzie dostępny depozyt dla zawodników chcących pozostawić swoje rzeczy. Depozyt dla Półmaratonu będzie zlokalizowany w okolicy mety.
  2. W depozycie nie będzie dostępnych worków jednorazowych, aby skorzystać z depozytu trzeba rzeczy oddać w torbie / plecaku lub własnym worku.
  3. Rzeczy pozostawione na starcie biegu będzie można odebrać na mecie biegu (Amfiteatr w Wejherowie) od godziny 10:00.
  4. Organizator nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o każdorazowy osobisty kontakt z Organizatorem.
  5. Nie będzie dodatkowego depozytu dla osób nocujących na hali sportowej.
 16. Środki ochrony:
  1. Każdy z Uczestników w trakcie rejestracji (zarówno elektronicznej jak i w dniu biegu w biurze zawodów) ma obowiązek udzielić informacji na temat szczepienia przeciwko COVID-19. Udzielenie takiej informacji (niezależnie od tego czy odpowiedź jest pozytywna, czy negatywna) jest warunkiem koniecznym do udziału w zawodach.
  2. Każdy z Uczestników zanim wybierze się na bieg ma obowiązek wypełnić ankietę (kliknij). Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedź była twierdząca – jest zobowiązany zrezygnować z udziału w zawodach.
  3. W strefach zawodów – biuro zawodów, depozyt przed i po biegu, sklepik, bufety Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub chusty wielofunkcyjnej.
  4. W strefie startu (przed ruszeniem na trasę biegu) i strefie mety (po wbiegnięciu na metę, a przed odebraniem medalu), zalecane jest zakrycie ust i nosa za pomocą maseczki / chusty wielofunkcyjnej lub zachowanie minimum 1,5 metra dystansu od innych osób.
  5. Strefy startu i mety będą wygrodzone, a obsługa zawodów będzie pilnować, aby w jednym czasie nie przebywało w nich zbyt wiele osób.
  6. Do biura zawodów przychodzicie bez osób towarzyszących. Przy jednym stanowisku może znajdować się tylko osoba obsługiwana, a wszyscy czekający w ewentualnych kolejkach mają obowiązek zachowania min. 1,5 m odstępów. Praca biura zawodów będzie koordynowana przez wolontariuszy, tak, aby uniknąć tłumów i kolejek.
  7. W strefach zawodów możliwe jest prowadzenie pomiarów temperatury ciała.
  8. Uczestnik zapisując się na zawody i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzenia.
  9. Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w biegu.
  10. Powyższe zalecenia i zasady mogą ulegać modyfikacjom na podstawie aktualnych na dzień biegu wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 17. Ochrona wizerunku i danych osobowych:
  1. Dane osobowe uczestników biegów TriCity Trail będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród oraz celach marketingowych.
  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w biegach TriCity Trail obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
  3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji cyklu biegów  i dokumentowania zawodów, a także na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji cyklu przez podmioty współorganizujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Zgłaszając się do biegu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  7. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.zapisy.krokdonatury.pl w zakładce „polityka prywatności”.
 18. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i rezygnacje:
  1. Zawodnicy zobligowani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego w miejscach w których ruch nie jest ograniczony.
  2. Rejestrując się na Bieg zawodnicy tym samym potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz że biegną na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów ani zarządcy terenów w postaci Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych (dalej PGL LP). Stwierdza się zatem, że PGL LP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikłe podczas trwania imprezy.
  3. Spora część trasy zawodów prowadzi w trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
  4. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
  5. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym Organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
  6. Organizator nie zapewnia transportu do bazy dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja.
  7. Rezygnacja w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
 19. Postanowienia końcowe:
  1. Ze względów bezpieczeństwa Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
  2. Zawodnicy muszą mieć numer startowy przymocowany z przodu ciała.
  3. Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
  4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
  5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
  7. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  9. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
  10. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
  11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej zawodów.
  12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom biegów TriCity Trail.

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz

Partnerzy
Partnerzy instytucjonalni
Patroni medialni